Akkoorden zoeken bij een melodie: handleiding voor beginners

Akkoorden zoeken bij een melodie: handleiding voor beginners

In deze handleiding leer je hoe je akkoorden zoekt bij een melodie. Je leert dat het belangrijk is om eerst te weten in welke toonladder een melodie staat. Als je de toonladder weet, dan weet je ook welke akkoorden daarbij horen, uit welke tonen de akkoorden bestaan. Akkoorden en toonladders horen namelijk bij elkaar. Aan de hand van Mad World van Gary Jules laat ik zien hoe je de toonladder gebruikt om de akkoorden te zoeken. Ook maak ik van Mad World een akkoordenschema met akkoordsymbolen.

 

Hoe zoek je akkoorden bij een melodie?

Een muziekstuk is opgebouwd uit de tonen van een toonladder. Of je nu de melodie speelt, akkoorden of beide, je gebruikt de tonen van de toonladder waaruit je muziekstuk bestaat. Dat betekent dat je akkoorden zoekt die horen bij de toonladder van een melodie.

Heb je zelf een melodie bedacht of maak je gebruik van een bestaande melodie? Zoek dan uit in welke toonladder deze melodie staat. Dit doe je door eerst de grondtoon van een melodie te leren horen. Daarna ga je de tonen van de melodie op een rij zetten, waarbij je de rij begint met de grondtoon. Deze volgorde van tonen is de toonladder van de melodie. Vervolgens kun je een overzicht maken met de akkoorden die horen bij jouw melodie.

 

Wil je meer leren over toonladders en welke akkoorden daarbij horen? Neem dan een muziektheorie abonnement >>.

 

Hoe zoek je akkoorden bij Mad World van Gary Jules?

 

 

Mad World van Gary Jules staat in een toonladder waarin de B, de E en de A worden verlaagd tot Bes, Es en As. Deze toonladder heeft dus drie mollen. Dit betekent dat je bij de akkoorden ook een Bes, Es en As moet spelen.

toonladder van Mad World
Mad World staat in een toonladder met de Bes, Es en As.

 

Een overzicht van de akkoorden die voorkomen in de toonladder met de Bes, Es en As geef ik in onderstaande tabel. Omdat het liedje eindigt met een Bes-akkoord, neem ik de Bes als grondtoon. Daarom beginnen we de tabel met het akkoord op de Bes. Klik op de (onderstreepte) namen van de tonen van elke drieklank en dan zie je hoe deze akkoorden op de piano worden gespeeld.

  Toon Drieklank
1 Bes Bes D F
2 C C Es G
3 D D F As
4 Es Es G Bes
5 F F As C
6 G G Bes D
7 As As C Es

 

Deze tabel gaan we gebruiken om de juiste akkoorden bij de Mad World te vinden. De akkoorden die je als eerste kunt uitproberen of ze bij de melodie passen, zijn het eerste, vierde en vijfde akkoord. Die passen vaak het best. Twijfel je, probeer dan het tweede en zesde akkoord. Heb je nog geen succes, probeer dan het derde en zevende akkoord.

 

1. Het eerste akkoord

 

 

Het belangrijkste akkoord is het eerste akkoord, het Bes-akkoord. Je hebt al een aanwijzing, het liedje eindigt met dit akkoord. Zou het liedje ook hiermee beginnen? Probeer het uit door met het liedje mee te spelen. Hoor je dat het Bes-akkoord niet past bij het eerste akkoord van het liedje? Ga nu niet willekeurig een ander akkoord proberen. Probeer eerst het vierde akkoord, het Es-akkoord. Hoor je dat die niet past? Probeer daarna het vijfde akkoord, het F-akkoord. Bingo, daar begint het mee!

 

2. Het tweede akkoord

Na het vijfde akkoord komt heel vaak het eerste akkoord, hier dus het Bes-akkoord. Klopt dat? Jawel, je hebt nu al twee akkoorden! En deze worden herhaald.

 

3. De eerste zin bestaat uit vier akkoorden

 

 

Vervolgens begint de zang met de eerste zin. Luister deze hele zin af en een paar zinnen daarna. Hoor je dat de akkoorden bij elke zin steeds herhaald worden? Dat is heel vaak zo in de muziek. We gaan de akkoorden van de eerste zin uitzoeken. Hoor je dat het gaat om vier verschillende akkoorden?

 

4. Het eerste en vierde akkoord van de zin

Het is niet moeilijk te vinden dat de zin begint met het vijfde akkoord, het F-akkoord. En dat de zin eindigt met het eerste akkoord, het Bes-akkoord. Van de vier akkoorden weet je er nu al twee.

 

5. Het derde akkoord van de zin

We gaan nu opzoek naar het derde akkoord van de zin. Zou dit weer een F-akkoord zijn? Nee helaas. Dan proberen we het vierde akkoord uit de tabel, het Es-akkoord. Bingo, dat klinkt goed!

 

6. Het tweede akkoord van de zin

Nu nog het tweede akkoord van de zin. Probeer het tweede akkoord uit de tabel. Helaas, nee. Het zesde akkoord, nee, het derde akkoord, nee... dan moet het wel het zevende akkoord zijn, het As-akkoord. Bingo!.

 

7. En alles wordt herhaald

We hebben nu alle akkoorden van de eerste zin gevonden. Dit zijn het vijfde, zevende, vierde en eerste akkoord uit de tabel. Oftewel, F-akkoord, As-akkoord, Es-akkoord en Bes-akkoord. Klaar! Als je verder gaat zul je zien dat je nu alle akkoorden van dit liedje hebt gevonden. Het refrein bestaat uit twee akkoorden, het F-akkoord en Bes-akkoord.

 

 

Het akkoordenschema van Mad World

Ik geef een voorbeeld van een akkoordenschema aan de hand van Mad World. Immers, hiervan hebben we de akkoord uitgezocht. De akkoorden die we hadden gevonden zijn Fm, Bes, Es en As.

Intro: Fm Bes; 2x

1e Couplet: Fm, As, Es, Bes; 4x

Refrein: Fm, Bes; 6x

2e Couplet: Fm, As, Es, Bes; 4x

Refrein: Fm, Bes; 8x

Dit is de meest simpele manier om een akkoordenschema op te schrijven. Wat je ook kunt doen is om de complete tekst uit te schrijven en dan de akkoordsymbolen in de tekst zetten. Dan zie je precies wanneer je een akkoord moet spelen.

 

Wil je datgene wat je geleerd hebt ook kunnen toepassen, dan zal je zelf aan de slag moeten gaan. Een goed begin is om leren hoe toonladders zijn opgebouwd. Ook is het goed om de belangrijkste toonladders te leren kennen en welke akkoorden daarbij horen. Wat je ook vooruit zal helpen, is om akkoorden op gehoor te leren herkennen. Immers, door het trainen van je gehoor verbeter je je muzikale vaardigheden.

Met een abonnement op Muziektheorie kun je dit allemaal doen. Je hebt dan toegang tot heel veel goede oefeningen, waarbij je zelf akkoorden leert maken en akkoorden leert horen met goede, stapsgewijs opgebouwde oefeningen.

 

Wil je meer leren over akkoorden en toonladders?

  • Opbouw van toonladders
  • Majeur en mineur toonladders
  • Majeur en mineur akkoorden
  • Leer zelf akkoorden maken
  • Gehoortraining oefeningen
Word lid