VirtueleLesruimte.nl

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 8

Hoofdstuk 8.11 De Ges grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 8.12 De hoofdtrappen in de Ges grote-tertstoonladder

  • Oefening 8t: de hoofdtrappen in Ges groot

Hoofdstuk 8.13 De Bes kleine-tertstoonladder

Hoofdstuk 8.14 De harmonische Bes kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 8.15 De melodische Bes kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 8.16 De hoofdtrappen in de Bes kleine-tertstoonladder

  • Oefening 8u: de hoofdtrappen in Bes klein

Hoofdstuk 8.17 De kwintencirkel

  • Oefening 8v: kwintencirkel

Hoofdstuk 8.18 De kwintencirkel toepassen

  • Oefening 8w: toonsoort bepalen

Hoofdstuk 8.19 Alternatieve toonladders

  • Oefening 8x: alternatieve toonladders

Hoofdstuk 8.20 Akkoordsymbolen