VirtueleLesruimte.nl

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 7

Hoofdstuk 7.5 De B grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.6 De hoofdtrappen in de B grote-tertstoonladder

  • Oefening 7r: de hoofdtrappen in B groot

Hoofdstuk 7.7 De Des grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.8 De hoofdtrappen in de Des grote-tertstoonladder

  • Oefening 7s: de hoofdtrappen in Des groot

Hoofdstuk 7.9 De F kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.10 De harmonische F kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.11 De melodische F kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.12 De hoofdtrappen in de F kleine-tertstoonladder

  • Oefening 7t: de hoofdtrappen in F klein

Hoofdstuk 7.13 De Gis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.14 De harmonische Gis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.15 De melodische Gis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.16 De hoofdtrappen in de Gis kleine-tertstoonladder

  • Oefening 7u: de hoofdtrappen in Gis klein

Hoofdstuk 7.17 Akkoordsymbolen