VirtueleLesruimte.nl

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 6

Hoofdstuk 6.8 De As grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.9 De hoofdtrappen in de As grote-tertstoonladder

  • Oefening 6n: de hoofdtrappen in As groot

Hoofdstuk 6.10 De Fis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.11 De harmonische Fis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.12 De melodische Fis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.13 De hoofdtrappen in de Fis kleine-tertstoonladder

  • Oefening 6o: de hoofdtrappen in Fis klein

Hoofdstuk 6.14 De Cis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.15 De harmonische Cis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.16 De melodische Cis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.17 De hoofdtrappen in de Cis kleine-tertstoonladder

  • Oefening 6p: de hoofdtrappen in Cis klein

Hoofdstuk 6.18 Akkoorden: neventrappen: de zesde trap (VI)

  • Oefening 6q: de zesde trap

Hoofdstuk 6.19 Akkoordsymbolen