VirtueleLesruimte.nl

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 6

Hoofdstuk 6.5 Verminderde en overmatige drieklank

  • Oefening 6f: verminderde en overmatige drieklanken
  • Oefening 6g: verminderde en overmatige drieklanken maken op de stamtonen
  • Oefening 6h: verminderde en overmatige drieklanken maken op alle tonen
  • Oefening 6i: omkeringen van verminderde en overmatige drieklanken maken met gegeven grondtoon (stamtonen)
  • Oefening 6j: omkeringen van verminderde en overmatige drieklanken maken met gegeven grondtoon (alle tonen)
  • Oefening 6k: omkeringen van verminderde en overmatige drieklanken maken op de stamtonen
  • Oefening 6l: omkeringen van verminderde en overmatige drieklanken maken op alle tonen

Hoofdstuk 6.6 De E grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.7 De hoofdtrappen in de E grote-tertstoonladder

  • Oefening 6m: de hoofdtrappen in E groot