VirtueleLesruimte.nl

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 5

Hoofdstuk 5.4 De A grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 5.5 De hoofdtrappen in de A grote-tertstoonladder

  • Oefening 5i: de hoofdtrappen in A groot

Hoofdstuk 5.6 De Es grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 5.7 De hoofdtrappen in de Es grote-tertstoonladder

  • Oefening 5j: de hoofdtrappen in Es groot

Hoofdstuk 5.8 De B kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 5.9 De harmonische B kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 5.10 De melodische B kleine-tertstoonladder