VirtueleLesruimte.nl

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 5

Hoofdstuk 5.11 De hoofdtrappen in de B kleine-tertstoonladder

  • Oefening 5k: de hoofdtrappen in B klein

Hoofdstuk 5.12 De C kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 5.13 De harmonische C kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 5.14 De melodische C kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 5.15 De hoofdtrappen in de C kleine-tertstoonladder

  • Oefening 5l: de hoofdtrappen in C klein

Hoofdstuk 5.16 Akkoorden: neventrappen: de tweede trap (II)

  • Oefening 5m: de tweede trap