VirtueleLesruimte.nl

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 4

Hoofdstuk 4.7 De E kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 4.8 De harmonische E kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 4.9 De melodische E kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 4.10 De hoofdtrappen in de E kleine-tertstoonladder

  • Oefening 4q: Akkoorden: de hoofdtrappen in E klein

Hoofdstuk 4.11 De G kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 4.12 De harmonische G kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 4.13 De melodische G kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 4.14 De hoofdtrappen in de G kleine-tertstoonladder

  • Oefening 4r: Akkoorden: de hoofdtrappen in G klein

Hoofdstuk 4.15 Akkoordsymbolen