VirtueleLesruimte.nl

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 3

Hoofdstuk 3.11 De A kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 3.12 De harmonische A kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 3.13 De melodische A kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 3.14 De hoofdtrappen in de A kleine-tertstoonladder

  • Oefening 3j: de hoofdtrappen in A klein

Hoofdstuk 3.15 De D kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 3.16 De harmonische D kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 3.17 De melodische D kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 3.18 De hoofdtrappen in de D kleine-tertstoonladder

  • Oefening 3k: de hoofdtrappen in D klein

Hoofdstuk 3.19 Akkoordsymbolen