VirtueleLesruimte.nl

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 2

Hoofdstuk 2.6 Trappen: drieklanken en toonladders

Hoofdstuk 2.7 Toonladders: grondtoon, dominanttoon en leidtoon

Hoofdstuk 2.8 Trappen I, IV en V: tonica, subdominant en dominant

Hoofdstuk 2.9 Het dominant septiemakkoord

Hoofdstuk 2.10 De hoofdtrappen in de C grote-tertstoonladder

  • Oefening 2h: de hoofdtrappen in C groot

Hoofdstuk 2.11 De hoofdtrappen in de G grote-tertstoonladder

  • Oefening 2i: de hoofdtrappen in G groot

Hoofdstuk 2.12 De D grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 2.13 De hoofdtrappen in de D grote-tertstoonladder

  • Oefening 2j: de hoofdtrappen in D groot