Inhoudsopgave
Muziekleer

Algemene muziekleer omvat de theoretische kennis over notatie, maat, metrum en ritme, drieklanken, toonladders, gebruikte woorden en zo meer.

Inhoudsopgave Muziekleer

Inhoudsopgave
Harmonieleer

Harmonieleer is het onderwerp binnen de muziektheorie dat gaat over intervallen, akkoorden en toonladders.

Inhoudsopgave Harmonieleer

Inhoudsopgave
Gehoortraining

In Gehoortraining leer je het op gehoor benoemen en uitschrijven van muziek. Gehoortraining bevordert je ‘muzikale intelligentie’.

Inhoudsopgave Gehoortraining