Inhoudsopgave Harmonieleer

 

Harmonieleer is het onderwerp binnen de muziektheorie dat specifiek gaat over de lesonderdelen intervallen, akkoorden en toonladders.

Harmonieleer is ingedeeld in 8 niveaus (fases): fase 1 tot en met fase 8. Bij afronding van fase 8 is de theoretische kennis voldoende om toelatingsexamen voor het conservatorium te kunnen doen.

Harmonieleer fase 1

Hoofdstuk 1.1 Stamtonen

 • Oefening 1: Toetsennamen: oefen de namen van de witte toetsen.

Hoofdstuk 1.2 Halve en hele toonsafstanden

 • Oefening 1a: halve en hele toonsafstanden

Hoofdstuk 1.3 Kruizen en mollen

 • Oefening 4a: Voortekens: kruizen en mollen

Hoofdstuk 1.4 Intervallen

 • Oefening 1b: namen van de intervallen

Hoofdstuk 1.5 Harmonische en melodische intervallen

Hoofdstuk 1.6 Secunde, terts, kwart en kwint

 • Oefening 1c: secunde, terts, kwart en kwint
 • Oefening 1d: secunde, terts, kwart en kwint maken op de stamtonen

Hoofdstuk 1.7 Grote en kleine secunde

 • Oefening 1e: grote en kleine secundes
 • Oefening 1f: grote en kleine secundes maken op de stamtonen

Hoofdstuk 1.8 De grote-tertstoonladder

Hoofdstuk 1.9 De C grote-tertstoonladder

Hoofdstuk 1.10 De G grote-tertstoonladder

Harmonieleer fase 2

Hoofdstuk 2.1 Sext, septiem en octaaf

 • Oefening 2a: sext, septiem en octaaf
 • Oefening 2b: sext, septiem en octaaf maken op de stamtonen

Hoofdstuk 2.2 Grote en kleine secundes maken op alle tonen

 • Oefening 2c: grote en kleine secundes maken op alle tonen

Hoofdstuk 2.3 Akkoorden

Hoofdstuk 2.4 Drieklanken

 • Oefening 2d: Drieklanken: grondtoon, terts en kwint

Hoofdstuk 2.5 Grondligging en omkering

 • Oefening 2e: Drieklanken: grondtoon, grondligging en omkering
 • Oefening 2f: Drieklanken: grondtoon bepalen
 • Oefening 2g: Drieklanken: ligging bepalen

Hoofdstuk 2.6 Trappen: drieklanken en toonladders

Hoofdstuk 2.7 Toonladders: grondtoon, dominanttoon en leidtoon

Hoofdstuk 2.8 Trappen I, IV en V: tonica, subdominant en dominant

Hoofdstuk 2.9 Het dominant septiemakkoord

Hoofdstuk 2.10 De hoofdtrappen in de C grote-tertstoonladder

 • Oefening 2h: de hoofdtrappen in C groot

Hoofdstuk 2.11 De hoofdtrappen in de G grote-tertstoonladder

 • Oefening 2i: de hoofdtrappen in G groot

Hoofdstuk 2.12 De D grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 2.13 De hoofdtrappen in de D grote-tertstoonladder

 • Oefening 2j: de hoofdtrappen in D groot

Harmonieleer fase 3

Hoofdstuk 3.1 Grote en kleine terts

 • Oefening 3a: grote en kleine terts
 • Oefening 3b: grote en kleine tertsen maken op de stamtonen
 • Oefening 3c: grote en kleine tertsen maken op alle tonen

Hoofdstuk 3.2 Reine kwint

 • Oefening 3d: reine kwinten maken op de stamtonen
 • Oefening 3e: reine kwinten maken op alle tonen

Hoofdstuk 3.3 Grote- en kleine-tertsdrieklanken

 • Oefening 3f: grote- en kleine-tertsdrieklanken
 • Oefening 3g: grote- en kleine-tertsdrieklanken maken op de stamtonen
 • Oefening 3h: grote- en kleine-tertsdrieklanken maken op alle tonen

Hoofdstuk 3.4 De C- G- en D grote-tertstoonladder

Hoofdstuk 3.5 De F grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 3.6 De hoofdtrappen in de F grote-tertstoonladder

 • Oefening 3i: de hoofdtrappen in F groot

Hoofdstuk 3.7 De chromatische toonladder

Hoofdstuk 3.8 De kleine-tertstoonladder

Hoofdstuk 3.9 De leidtoon in de kleine-tertstoonladder

Hoofdstuk 3.10 De harmonisch en melodisch kleine-tertstoonladder

Hoofdstuk 3.11 De A kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 3.12 De harmonische A kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 3.13 De melodische A kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 3.14 De hoofdtrappen in de A kleine-tertstoonladder

 • Oefening 3j: de hoofdtrappen in A klein

Hoofdstuk 3.15 De D kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 3.16 De harmonische D kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 3.17 De melodische D kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 3.18 De hoofdtrappen in de D kleine-tertstoonladder

 • Oefening 3k: de hoofdtrappen in D klein

Hoofdstuk 3.19 Akkoordsymbolen

Harmonieleer fase 4

Hoofdstuk 4.1 Reine kwart en octaaf

 • Oefening 4a: reine kwart, kwint en octaaf
 • Oefening 4b: reine kwarten maken op de stamtonen
 • Oefening 4c: reine kwarten maken op alle tonen

Hoofdstuk 4.2 Grote en kleine sext

 • Oefening 4d: grote en kleine sext
 • Oefening 4e: grote en kleine sexten maken op de stamtonen
 • Oefening 4f: grote en kleine sexten maken op alle tonen

Hoofdstuk 4.3 Grote en kleine septiem

 • Oefening 4g: grote en kleine septiem
 • Oefening 4h: grote en kleine septiemen maken op de stamtonen
 • Oefening 4i: grote en kleine septiemen maken op alle tonen

Hoofdstuk 4.4 Drieklanken: de eerste en tweede omkering

 • Oefening 4j: Drieklanken: grondligging, eerste en tweede omkering
 • Oefening 4k: Drieklanken: onderste toon van een omkering
 • Oefening 4l: Drieklanken: omkeringen maken met gegeven grondtoon (stamtonen)
 • Oefening 4m: Drieklanken: omkeringen maken met gegeven grondtoon (alle tonen)
 • Oefening 4n: Drieklanken: omkeringen maken op de stamtonen
 • Oefening 4o: Drieklanken: omkeringen maken op alle tonen

Hoofdstuk 4.5 De Bes grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 4.6 De hoofdtrappen in de Bes grote-tertstoonladder

 • Oefening 4p: Akkoorden: de hoofdtrappen in Bes groot

Hoofdstuk 4.7 De E kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 4.8 De harmonische E kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 4.9 De melodische E kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 4.10 De hoofdtrappen in de E kleine-tertstoonladder

 • Oefening 4q: Akkoorden: de hoofdtrappen in E klein

Hoofdstuk 4.11 De G kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 4.12 De harmonische G kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 4.13 De melodische G kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 4.14 De hoofdtrappen in de G kleine-tertstoonladder

 • Oefening 4r: Akkoorden: de hoofdtrappen in G klein

Hoofdstuk 4.15 Akkoordsymbolen

Harmonieleer fase 5

Hoofdstuk 5.1 Omkering van intervallen

 • Oefening 5a: omkeringen van intervallen

Hoofdstuk 5.2 Vierklanken

 • Oefening 5b: Vierklanken: grondtoon, terts, kwint en septiem
 • Oefening 5c: Vierklanken: grondtoon bepalen

Hoofdstuk 5.3 Vierklanken: grondligging en omkeringen

 • Oefening 5d: Vierklanken: grondligging en omkeringen
 • Oefening 5e: Vierklanken: ligging bepalen
 • Oefening 5f: Vierklanken: onderste toon van een omkering
 • Oefening 5g: Vierklanken: omkeringen maken met gegeven grondtoon
 • Oefening 5h: Vierklanken: omkeringen maken op de stamtonen

Hoofdstuk 5.4 De A grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 5.5 De hoofdtrappen in de A grote-tertstoonladder

 • Oefening 5i: de hoofdtrappen in A groot

Hoofdstuk 5.6 De Es grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 5.7 De hoofdtrappen in de Es grote-tertstoonladder

 • Oefening 5j: de hoofdtrappen in Es groot

Hoofdstuk 5.8 De B kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 5.9 De harmonische B kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 5.10 De melodische B kleine-tertstoonladder

Hoofdstuk 5.11 De hoofdtrappen in de B kleine-tertstoonladder

 • Oefening 5k: de hoofdtrappen in B klein

Hoofdstuk 5.12 De C kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 5.13 De harmonische C kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 5.14 De melodische C kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 5.15 De hoofdtrappen in de C kleine-tertstoonladder

 • Oefening 5l: de hoofdtrappen in C klein

Hoofdstuk 5.16 Akkoorden: neventrappen: de tweede trap (II)

 • Oefening 5m: de tweede trap

Harmonieleer fase 6

Hoofdstuk 6.1 Dubbelkruizen en dubbelmollen

 • Noten lezen oefening 4c: Voortekens: dubbelkruizen en dubbelmollen

Hoofdstuk 6.2 Overmatige kwart, verminderde en overmatige kwint

 • Oefening 6a: reine, verminderde en overmatige kwart en kwint
 • Oefening 6b: overmatige kwart, verminderde en overmatige kwint maken op stamtonen
 • Oefening 6c: overmatige kwart, verminderde en overmatige kwint maken op alle tonen

Hoofdstuk 6.3 De 5 soorten intervallen

 • Oefening 6d: Intervallen maken op een gegeven toon
 • Oefening 6e: Intervallen maken onder een gegeven toon

Hoofdstuk 6.4 Overzicht van de intervallen

Hoofdstuk 6.5 Verminderde en overmatige drieklank

 • Oefening 6f: verminderde en overmatige drieklanken
 • Oefening 6g: verminderde en overmatige drieklanken maken op de stamtonen
 • Oefening 6h: verminderde en overmatige drieklanken maken op alle tonen
 • Oefening 6i: omkeringen van verminderde en overmatige drieklanken maken met gegeven grondtoon (stamtonen)
 • Oefening 6j: omkeringen van verminderde en overmatige drieklanken maken met gegeven grondtoon (alle tonen)
 • Oefening 6k: omkeringen van verminderde en overmatige drieklanken maken op de stamtonen
 • Oefening 6l: omkeringen van verminderde en overmatige drieklanken maken op alle tonen

Hoofdstuk 6.6 De E grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.7 De hoofdtrappen in de E grote-tertstoonladder

 • Oefening 6m: de hoofdtrappen in E groot

Hoofdstuk 6.8 De As grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.9 De hoofdtrappen in de As grote-tertstoonladder

 • Oefening 6n: de hoofdtrappen in As groot

Hoofdstuk 6.10 De Fis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.11 De harmonische Fis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.12 De melodische Fis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.13 De hoofdtrappen in de Fis kleine-tertstoonladder

 • Oefening 6o: de hoofdtrappen in Fis klein

Hoofdstuk 6.14 De Cis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.15 De harmonische Cis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.16 De melodische Cis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 6.17 De hoofdtrappen in de Cis kleine-tertstoonladder

 • Oefening 6p: de hoofdtrappen in Cis klein

Hoofdstuk 6.18 Akkoorden: neventrappen: de zesde trap (VI)

 • Oefening 6q: de zesde trap

Hoofdstuk 6.19 Akkoordsymbolen

Harmonieleer fase 7

Hoofdstuk 7.1 Versieringstonen: akkoordvreemde tonen

 • Oefening 7a: versieringstonen

Hoofdstuk 7.2 Drieklanken in de toonladders

 • Oefening 7b: drieklanken in de toonladders

Hoofdstuk 7.3 Akkoorden: de derde (III) en zevende (VII) trap

 • Oefening 7c: de derde en zevende trap

Hoofdstuk 7.4 De zeven soorten vierklanken

 • Oefening 7d: opbouw van de zeven soorten vierklanken
 • Oefening 7e: de zeven soorten vierklanken
 • Oefening 7f: vierklanken met grote en kleine-tertsdrieklank maken op de stamtonen
 • Oefening 7g: vierklanken met verminderde en overmatige drieklank maken op de stamtonen
 • Oefening 7h: vierklanken met grote en kleine-tertsdrieklank maken op alle tonen
 • Oefening 7i: vierklanken met verminderde en overmatige drieklank maken op alle tonen
 • Oefening 7j: omkeringen maken van vierklanken met grote of kleine drieklank met gegeven grondtoon (stamtonen)
 • Oefening 7k: omkeringen maken van vierklanken met verminderde of overmatige drieklank met gegeven grondtoon (stamtonen)
 • Oefening 7l: omkeringen maken van vierklanken met grote of kleine drieklank met gegeven grondtoon (alle tonen)
 • Oefening 7m: omkeringen maken van vierklanken met verminderde of overmatige drieklank met gegeven grondtoon (alle tonen)
 • Oefening 7n: omkeringen maken van vierklanken met grote of kleine drieklank op de stamtonen
 • Oefening 7o: omkeringen maken van vierklanken met verminderde of overmatige drieklank op alle tonen
 • Oefening 7p: omkeringen maken van vierklanken met grote of kleine drieklank op de stamtonen
 • Oefening 7q: omkeringen maken van vierklanken met verminderde of overmatige drieklank op alle tonen

Hoofdstuk 7.5 De B grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.6 De hoofdtrappen in de B grote-tertstoonladder

 • Oefening 7r: de hoofdtrappen in B groot

Hoofdstuk 7.7 De Des grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.8 De hoofdtrappen in de Des grote-tertstoonladder

 • Oefening 7s: de hoofdtrappen in Des groot

Hoofdstuk 7.9 De F kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.10 De harmonische F kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.11 De melodische F kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.12 De hoofdtrappen in de F kleine-tertstoonladder

 • Oefening 7t: de hoofdtrappen in F klein

Hoofdstuk 7.13 De Gis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.14 De harmonische Gis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.15 De melodische Gis kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 7.16 De hoofdtrappen in de Gis kleine-tertstoonladder

 • Oefening 7u: de hoofdtrappen in Gis klein

Hoofdstuk 7.17 Akkoordsymbolen

Harmonieleer fase 8

Hoofdstuk 8.1 Het dominantkwartsextakkoord

 • Oefening 8a: dominantkwartsextakkoord

Hoofdstuk 8.2 Akkoorden met gealtereerde tonen

 • Oefening 8b: moll/dur en Napels sext

Hoofdstuk 8.3 De tussendominant

 • Oefening 8c: tussendominant

Hoofdstuk 8.4 Dubbelverminderde en hardverminderde drieklank

 • Oefening 8d: dubbelverminderde en hardverminderde drieklank
 • Oefening 8e: dubbelverminderde en hardverminderde drieklank maken op de stamtonen
 • Oefening 8f: dubbelverminderde en hardverminderde drieklank maken op alle tonen
 • Oefening 8g: overmatig sext en kwartsext maken met gegeven grondtoon (stamtonen)
 • Oefening 8h: overmatig sext en kwartsext maken met gegeven grondtoon (alle tonen)
 • Oefening 8i: overmatig sext en kwartsext maken op de stamtonen
 • Oefening 8j: overmatig sext en kwartsext maken op alle tonen

Hoofdstuk 8.5 Vierklanken in de toonladders

 • Oefening 8k: vierklanken in de toonladders

Hoofdstuk 8.6 Dubbelverminderd en hardverminderd septiemakkoord

 • Oefening 8l: dubbelverminderde en hardverminderde septiemakkoorden
 • Oefening 8m: dubbelverminderde en hardverminderde septiemakkoorden maken op de stamtonen
 • Oefening 8n: dubbelverminderde en hardverminderde septiemakkoorden maken op alle tonen
 • Oefening 8o: overmatig kwintsext en tertskwart maken met gegeven grondtoon (stamtonen)
 • Oefening 8p: overmatig kwintsext en tertskwart maken met gegeven grondtoon (alle tonen)
 • Oefening 8q: overmatig kwintsext en tertskwart maken op de stamtonen
 • Oefening 8r: overmatig kwintsext en tertskwart maken op alle tonen

Hoofdstuk 8.7 Akkoordverbindingen

Hoofdstuk 8.8 De trappentabel

Hoofdstuk 8.9 De Fis grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 8.10 De hoofdtrappen in de Fis grote-tertstoonladder

 • Oefening 8s: de hoofdtrappen in Fis groot

Hoofdstuk 8.11 De Ges grote-tertstoonladder
Hoofdstuk 8.12 De hoofdtrappen in de Ges grote-tertstoonladder

 • Oefening 8t: de hoofdtrappen in Ges groot

Hoofdstuk 8.13 De Bes kleine-tertstoonladder

Hoofdstuk 8.14 De harmonische Bes kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 8.15 De melodische Bes kleine-tertstoonladder
Hoofdstuk 8.16 De hoofdtrappen in de Bes kleine-tertstoonladder

 • Oefening 8u: de hoofdtrappen in Bes klein

Hoofdstuk 8.17 De kwintencirkel

 • Oefening 8v: kwintencirkel

Hoofdstuk 8.18 De kwintencirkel toepassen

 • Oefening 8w: toonsoort bepalen

Hoofdstuk 8.19 Alternatieve toonladders

 • Oefening 8x: alternatieve toonladders

Hoofdstuk 8.20 Akkoordsymbolen