Inhoudsopgave Gehoortraining

 

In Gehoortraining leer je het op gehoor benoemen en uitschrijven van muziek. Het is een vaardigheid die je kan gebruiken bij het uitvoeren, improviseren of bewerken van muziek en bij het componeren.

Met het trainen van je gehoor ontwikkel je jezelf tot een betere musicus. Gehoortraining geeft daarvoor de noodzakelijke en fundamentele ondersteuning. Het doel van gehoortraining is het verwerven van klankvoorstelling en het op praktische wijze verkrijgen en vergroten van muzikaal inzicht. Gehoortraining bevordert je ‘muzikale intelligentie’.

Gehoortraining is ingedeeld in 8 niveaus (fases): fase 1 tot en met fase 8. Bij afronding van fase 8 is de kennis voldoende om toelatingsexamen voor het conservatorium te kunnen doen.

Gehoortraining fase 1

Hoofdstuk 1.1 Melodie herkennen

 • Oefening 1a: melodie herkennen instap
 • Oefening 1b: melodie herkennen

Hoofdstuk 1.2 Melodische afwijking

 • Oefening 1c: melodische afwijking instap
 • Oefening 1d: melodische afwijking

Hoofdstuk 1.3 Melodisch dictee

 • 35 melodische dictees

Hoofdstuk 1.4 Ritme herkennen

 • Oefening 1e: ritme herkennen

Hoofdstuk 1.5 Ritmisch dictee

 • 44 ritmische dictees

Hoofdstuk 1.6 Secunde, terts, kwart en kwint

 • Oefening 1f: secunde, terts, kwart en kwint

Hoofdstuk 1.7 Grote en kleine secundes

 • Oefening 1g: grote en kleine secundes

Hoofdstuk 1.8 De grote-tertstoonladder

 • Oefening 1h: toonladder herkennen
 • Oefening 1i: toonladders

Gehoortraining fase 2

Hoofdstuk 2.1 Melodie herkennen

 • Oefening 2a: melodie herkennen

Hoofdstuk 2.2 Melodische afwijking

 • Oefening 2b: melodische afwijking

Hoofdstuk 2.3 Toonfuncties

 • Oefening 2c: toonfuncties instap
 • Oefening 2d: toonfuncties

Hoofdstuk 2.4 Melodisch dictee

 • 24 melodische dictees

Hoofdstuk 2.5 Ritme herkennen

 • Oefening 2e: ritme herkennen

Hoofdstuk 2.6 Ritmisch dictee

 • 42 ritmische dictees

Hoofdstuk 2.7 Sext, septiem en octaaf

 • Oefening 2f: sext, septiem en octaaf

Hoofdstuk 2.8 De grote-tertstoonladder

 • Oefening 2g: toonladders

Hoofdstuk 2.9 Trappen herkennen

 • Oefening 2h: akkoorden: trappen herkennen

Hoofdstuk 2.10 Trappen noteren

 • Oefening 2i: akkoorden: trappen noteren

Hoofdstuk 2.11 Trappen en melodie

 • Oefening 2j: akkoorden: trappen en melodie

Gehoortraining fase 3

Hoofdstuk 3.1 Melodie herkennen

 • Oefening 3a: melodie herkennen

Hoofdstuk 3.2 Melodische afwijking

 • Oefening 3b: melodische afwijking

Hoofdstuk 3.3 Toonfuncties

 • Oefening 3c: toonfuncties

Hoofdstuk 3.4 Melodisch dictee

 • 20 melodische dictees

Hoofdstuk 3.5 Ritme herkennen

 • Oefening 3d: ritme herkennen

Hoofdstuk 3.6 Ritmisch dictee

 • 20 ritmische dictees

Hoofdstuk 3.7 Grote en kleine-tertstoonladders

 • Oefening 3e: toonladders
 • Oefening 3e: grote en oorspronkelijke kleine-tertstoonladder
 • Oefening 3f: oorspronkelijke en harmonische kleine-tertstoonladder
 • Oefening 3g: oorspronkelijke en melodische kleine-tertstoonladder
 • Oefening 3h: harmonische en melodische kleine-tertstoonladder
 • Oefening 3i: alle kleine-tertstoonladders
 • Oefening 3j: grote- en kleine-tertstoonladders
 • Oefening 3k: toonladders

Hoofdstuk 3.8 Grote en kleine tertsen

 • Oefening 3l: grote en kleine tertsen
 • Oefening 3m: grote en kleine tertsen en secundes

Hoofdstuk 3.9 Grote en kleine-tertsdrieklanken

 • Oefening 3n: grote en kleine-tertsdrieklanken

Hoofdstuk 3.10 Trappen herkennen

 • Oefening 3o: akkoorden: trappen herkennen

Hoofdstuk 3.11 Trappen noteren

 • Oefening 3p: akkoorden: trappen noteren

Hoofdstuk 3.12 Trappen en melodie

 • Oefening 3q: akkoorden: trappen en melodie

Gehoortraining fase 4

Hoofdstuk 4.1 Melodie herkennen

 • Oefening 4a: melodie herkennen

Hoofdstuk 4.2 Melodische afwijking

 • Oefening 4b: melodische afwijking

Hoofdstuk 4.3 Toonfuncties

 • Oefening 4c: toonfuncties

Hoofdstuk 4.4 Melodisch dictee

 • 20 melodische dictees

Hoofdstuk 4.5 Ritme herkennen

 • Oefening 4d: ritme herkennen

Hoofdstuk 4.6 Ritmisch dictee

 • 36 ritmische dictees

Hoofdstuk 4.7 Grote en kleine-tertstoonladders

 • Oefening 4e: toonladders

Hoofdstuk 4.8 Reine kwart, kwint en octaaf

 • Oefening 4f: reine kwart, kwint en octaaf

Hoofdstuk 4.9 Grote en kleine sexten

 • Oefening 4g: grote en kleine sexten

Hoofdstuk 4.10 Grote en kleine septiemen

 • Oefening 4h: grote en kleine septiemen
 • Oefening 4i: grote en kleine sexten en septiemen

Hoofdstuk 4.11 Grondligging en omkeringen van drieklanken

 • Oefening 4j: grote-tertsdrieklank: grondligging of eerste omkering

Hoofdstuk 4.11 Grondligging en omkeringen van drieklanken (vervolg)

 • Oefening 4k: grote-tertsdrieklank: grondligging of tweede omkering
 • Oefening 4l: grote-tertsdrieklank: eerste of tweede omkering
 • Oefening 4m: kleine-tertsdrieklank: grondligging of eerste omkering
 • Oefening 4n: kleine-tertsdrieklank: grondligging of tweede omkering
 • Oefening 4o: kleine-tertsdrieklank: eerste of tweede omkering

Hoofdstuk 4.12 Trappen herkennen

 • Oefening 4p: akkoorden: trappen herkennen

Hoofdstuk 4.13 Trappen noteren

 • Oefening 4q: akkoorden: trappen noteren

Hoofdstuk 4.14 Trappen en melodie

 • Oefening 4r: akkoorden: trappen en melodie

Gehoortraining fase 5

Hoofdstuk 5.1 Melodie herkennen

 • Oefening 5a: melodie herkennen

Hoofdstuk 5.2 Melodische afwijking

 • Oefening 5b: melodische afwijking

Hoofdstuk 5.3 Toonfuncties

 • Oefening 5c: toonfuncties

Hoofdstuk 5.4 Melodisch dictee

 • 44 melodische dictees

Hoofdstuk 5.5 Ritme herkennen

 • Oefening 5d: ritme herkennen

Hoofdstuk 5.6 Ritmisch dictee

 • 20 ritmische dictees

Hoofdstuk 5.7 Grote en kleine-tertstoonladders

 • Oefening 5e: toonladders

Hoofdstuk 5.8 Grote en kleine secunde en terts, reine kwart en kwint

 • Oefening 5f: secunde, terts, kwart en kwint
 • Oefening 5g: secunde, terts, kwart en kwint harmonisch

Hoofdstuk 5.9 Grondligging en omkeringen van drieklanken

 • Oefening 5h: grote- en kleine-tertsdrieklank: grondligging of eerste omkering
 • Oefening 5i: grote- en kleine-tertsdrieklank: grondligging of tweede omkering
 • Oefening 5j: grote- en kleine-tertsdrieklank: eerste of tweede omkering
 • Oefening 5k: grote-tertsdrieklank: alle liggingen
 • Oefening 5l: kleine-tertsdrieklank: alle liggingen
 • Oefening 5m: grote- en kleine-tertsdrieklank: alle liggingen

Hoofdstuk 5.10 Trappen herkennen

 • Oefening 5n: akkoorden: trappen herkennen

Hoofdstuk 5.11 Trappen noteren

 • Oefening 5o: akkoorden: trappen noteren

Hoofdstuk 5.12 Trappen en melodie

 • Oefening 5p: akkoorden: trappen en melodie

Gehoortraining fase 6

Hoofdstuk 6.1 Melodie herkennen

 • Oefening 6a: melodie herkennen

Hoofdstuk 6.2 Melodische afwijking

 • Oefening 6b: melodische afwijking

Hoofdstuk 6.3 Toonfuncties

 • Oefening 6c: toonfuncties

Hoofdstuk 6.4 Melodisch dictee

 • 40 melodische dictees

Hoofdstuk 6.5 Ritme herkennen

 • Oefening 6d: ritme herkennen

Hoofdstuk 6.6 Ritmisch dictee

 • 22 ritmische dictees

Hoofdstuk 6.7 Grote en kleine-tertstoonladders

 • Oefening 6e: toonladders

Hoofdstuk 6.8 Reine en overmatige kwarten en reine kwinten

 • Oefening 6f: reine en overmatige kwart en reine kwint

Hoofdstuk 6.9 Alle intervallen tot en met het octaaf

 • Oefening 6g: alle intervallen tot en met het octaaf
 • Oefening 6h: alle intervallen tot en met het octaaf harmonisch

Hoofdstuk 6.10 Grondligging en omkeringen van grote- en kleine-tertsdrieklanken

 • Oefening 6i: grote- en kleine-tertsdrieklank: soort en ligging
 • Oefening 6j: grote- en kleine-tertsdrieklank: soort en ligging harmonisch

Hoofdstuk 6.11 Verminderde en overmatige drieklanken

 • Oefening 6k: verminderde en overmatige drieklanken
 • Oefening 6l: verminderde en overmatige drieklanken harmonisch

Hoofdstuk 6.12 Trappen herkennen

 • Oefening 6m: akkoorden: trappen herkennen

Hoofdstuk 6.13 Trappen noteren

 • Oefening 6n: akkoorden: trappen noteren

Hoofdstuk 6.14 Trappen en melodie

 • Oefening 6o: akkoorden: trappen en melodie

Gehoortraining fase 7

Hoofdstuk 7.1 Melodische afwijking

 • Oefening 7a: melodische afwijking

Hoofdstuk 7.2 Toonfuncties

 • Oefening 7b: toonfuncties

Hoofdstuk 7.3 Melodisch dictee

 • 35 melodische dictees

Hoofdstuk 7.4 Tweestemmige melodisch dictee

 • 18 tweestemmig melodische dictees

Hoofdstuk 7.5 Ritmisch dictee

 • 23 ritmische dictees

Hoofdstuk 7.6 Kleine, grote, verminderde en overmatige drieklanken

 • Oefening 7d: kleine, grote, verminderde en overmatige drieklanken
 • Oefening 7e: kleine, grote, verminderde en overmatige drieklanken harmonisch
 • Oefening 7f: verminderde drieklank: grondligging of eerste omkering
 • Oefening 7g: verminderde drieklank: grondligging of tweede omkering
 • Oefening 7h: verminderde drieklank: eerste of tweede omkering
 • Oefening 7i: verminderde drieklank: alle liggingen
 • Oefening 7j: verminderde drieklank: alle liggingen harmonisch
 • Oefening 7k: kleine, grote, verminderde en overmatige drieklank: soort en ligging
 • Oefening 7l: kleine, grote, verminderde en overmatige drieklank: soort en ligging harmonisch

Hoofdstuk 7.7 Vierklanken

 • Oefening 7m: vierklanken: groot septiem en dominant septiem
 • Oefening 7n: vierklanken: klein-groot septiem en klein septiem
 • Oefening 7o: vierklanken: groot, dominant, klein-groot en klein septiem
 • Oefening 7p: vierklanken: halfverminderd, verminderd en overmatig

Gehoortraining fase 8

Hoofdstuk 8.1 Melodische afwijking

 • Oefening 8a: melodische afwijking

Hoofdstuk 8.2 Toonfuncties

 • Oefening 8b: toonfuncties

Hoofdstuk 8.3 Melodisch dictee

 • 16 melodische dictees

Hoofdstuk 8.4 Tweestemmige melodisch dictee

 • 16 tweestemmig melodische dictees

Hoofdstuk 8.5 Ritmisch dictee

 • 16 ritmische dictees

Hoofdstuk 8.6 Toonladders

 • Oefening 8c: toonladders

Hoofdstuk 8.7 Kerktoonladders

 • Oefening 8d: Kerktoonladders: ionisch, lydisch en mixolydisch
 • Oefening 8e: Kerktoonladders: aeolisch, dorisch en frygisch
 • Oefening 8f: alle kerktoonladders

Hoofdstuk 8.8 Slotdrieklank

 • Oefening 8g: slotdrieklank

Hoofdstuk 8.9 Vierklanken

 • Oefening 8h: alle vierklanken